fbpx
Menu

Menaxher/e i/e Pikës

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Është përgjegjës për planifikimin dhe gjenerimin e porosive, porosive me sistem, si dhe blerjet ambulantive për furnitorët sipas itinerareve të tyre
 • Është përgjegjës që të arrijë standardet e blerjes konform shitjes duke e respektuar standardin e rrotullimit të stokut për një muaj
 • Është përgjegjës për kthimet e mallrave te furnitorët, qofshin ato me afat të rrezikuar apo sasi të tepërta të cilat nuk kanë qenë konform porosisë së kërkuar
 • Është përgjegjës për organizimin e shitjes në të gjitha segmentet e tij
 • Përkujdeset për porosi, stok të mjaftueshëm për të gjithë artikujt sipas shitjes së tyre
 • Përkujdeset për raportimin e problemeve me liferimin, mos liferimin ose liferimin e pjesshëm
 • Është përgjegjës për mbajtjen në nivelin e duhur të pastërtisë së gjithë hapësirës brenda dhe jashtë së bashku me aksesorët
 • Është përgjegjës për raportimin e vonesave në liferim të mallit nga furnitorët
 • Përkujdeset që çmimet e produkteve të jenë të vendosura në rafte
 • Përkujdeset që kërkesat e konsumatorëve të i evidentojë dhe raportoj te departamentet përkatëse

                Aftësitë:

 • Përvojë pune në fushen menaxheriale dhe të shitjes së paku 2 vite
 • Shkollimi i lartë për ekonomi, marketing, menaxhment
 • Aftësi të mira, planifikimi dhe organizimi;
 • Shkathtësi të mira informatike, buxhetore dhe raportuese
 • Aftësia për të motivuar dhe udhëhequr një ekip
 • Iniciativa dhe entuziazmi;
Departamenti: Market

Apliko për këtë pozitë

Paraqitja e kësaj forme nuk përfshin asnjë angazhim për asnjë palë. SPAR KOSOVA është punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjitha informatat e marra janë të nevojshme për përpunimin e aplikacioneve.

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
X

Or