Magj. Prishtinë - Ferizaj,
Çagllavicë, Graçanicë
10000 Prishtinë
Republic of Kosovo
Email : info@spar-kosova.com
+383 (0) 38 40 20 40