fbpx
Menu

Arkëtar/e

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

  • Është përgjegjës për mirëpritjen dhe ofrimin e shërbimit cilësor ndaj konsumatorëve.
  • Është përgjegjëse për kryerjen e pagesave dhe pranimin e saldos
  • Përkujdeset për kontrollimin dhe skanimin e të gjitha produkteve
  • Është përgjegjës që të i ofrojë klientit faturën pas pagesës dhe kthimin korrekt të kusurit
  • Përkujdeset që të jenë të vendosura të gjitha çmimet e artikujve në rafte
  • Është përgjegjës për raportimin dhe monitorimin e afateve të skadimit të produkteve
  • Është përgjegjës për sistemimin, organizimin dhe mbushjen e vazhdueshme të hapësirave ekspozuese me mallra sipas standardeve të kompanisë
  • Siguron raportim të saktë dhe të menjëhershëm te mbikëqyrësi për çdo ankesë dhe kërkesë që pranohet nga konsumatori

        Aftësitë:

  • Të jetë metodik dhe i/e organizuar
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi
Pozitat: Arkëtar/e
Departamenti: Market

Apliko për këtë pozitë

Paraqitja e kësaj forme nuk përfshin asnjë angazhim për asnjë palë. SPAR KOSOVA është punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjitha informatat e marra janë të nevojshme për përpunimin e aplikacioneve.

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
X

Or