fbpx
Menu

Asistent/e Kuzhinier/e

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Përdorë dhe i përmbahet të gjitha recetave standarde sipas specifikave të kompanisë
 • Sigurohet që prezantimi dhe cilësia e të gjitha ushqimeve të përgatitet dhe të shërbehet në përputhje me recetat dhe specifikat e kompanisë duke qenë gjithmonë në komunikim me (krye)kuzhinierin
 • Ndihmon, përgatit dhe shërben të gjitha kërkesat e konsumatorëve sipas specifikave të kompanisë
 • Kryen përgatitjet sipas kërkesave të (krye)kuzhinierit dhe standardeve të kompanisë që nevojiten sa i përket kohës për përgatitje adekuate
 • Kryen përgatitjen e produkteve te pemë dhe perime dhe përgatitjen e ushqimit për shërbim
 • Komunikon me (krye)kuzhinierin lidhur me kontrollin e përditshëm të stokut dhe rotacionin
 • Duhet të jetë aktiv në angazhimin rreth menusë dhe promovimeve aktuale dhe të ardhshme, ndryshimet e menusë, specialiteteve e të tjera

               Aftësitë:

 • Të ketë njohuri dhe përvojë pune për përgaditjen e ushqimeve të ndryshme
 • Përgjegjësi rreth mirëmbajtjes së kuzhinës dhe mbarëvajtjes së punës
 • I përgjigjet kërkesave të kuzhinierit dhe e asiston gjatë orarit të punës
 • Te jetë i/e gatshëm të punojë me ndërrime (paradite dhe pasdite)

Oraret: Orar i plotë
Departamenti: Food Service

Apliko për këtë pozitë

Paraqitja e kësaj forme nuk përfshin asnjë angazhim për asnjë palë. SPAR KOSOVA është punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjitha informatat e marra janë të nevojshme për përpunimin e aplikacioneve.

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
X

Or