fbpx
Menu

Sektorist/e për fruta dhe perime

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore;

  • Është përgjegjës për organizimin dhe sistemimin e mallit sipas standardeve të përcaktuara
  • Është përgjegjës për monitorimin e afateve të skadimit të produkteve
  • Është përgjegjës për asistimin në shitjen e produkteve sipas kërkesave të klientëve
  • Përkujdeset që të jenë të vendosura të gjitha çmimet e artikujve në rafte
  • Përkujdeset për pastërtinë dhe mbajtjen e rregullit
  • Përkujdeset për zvogëlimin e hudhjeve që gjenerohen
  • Përkujdeset që në sektor të këtë stok të mjaftueshëm të produkteve
  • Përkujdeset për raportimin e problemeve me liferimin, mos liferimin ose liferimin e pjesshëm

Aftësi të tjera;

  • Aftësi të mira komunikimi
  • Aftësi organizative dhe fokus ndaj detajeve
Pozitat: Sektorist/e
Oraret: Orar i plotë
Departamenti: Market

Apliko për këtë pozitë

Paraqitja e kësaj forme nuk përfshin asnjë angazhim për asnjë palë. SPAR KOSOVA është punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjitha informatat e marra janë të nevojshme për përpunimin e aplikacioneve.

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
X

Or