fbpx
Menu

Sektorist/e

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Është përgjegjës për sistemimin, organizimin dhe mbushjen e vazhdueshme të hapësirave ekspozuese me mallra sipas standardeve të kompanisë
  • Përkujdeset për shoqërimin e klientit deri te produkti i kërkuar
  • Informon klientët lidhur me specifikat dhe informatat tjera që kërkohen për produktin duke e shërbyer klientin në mënyrë më të mirë
  • Përkujdeset për pastërtinë dhe mbajtjen e rregullit
  • Është përgjegjës që të plotësojë raftet me produktet që i përkasin sektorit të tij, gjithmonë duke u bazuar në standardin “FIFO” ku malli i ri vendoset pas mallit që është i vendosur në raft
  • Është përgjegjës për monitorimin e afatit të skadimit të produketeve në market

Aftësitë:

  • Të ketë shkathtësi dhe entuziazëm në kryerjen e detyrave
  • Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientë
  • Te jetë i/e gatshëm të punojë me ndërrime (paradite dhe pasdite)

Pozitat: Sektorist/e
Departamenti: Market

Apliko për këtë pozitë

Paraqitja e kësaj forme nuk përfshin asnjë angazhim për asnjë palë. SPAR KOSOVA është punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjitha informatat e marra janë të nevojshme për përpunimin e aplikacioneve.

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
X

Or