fbpx
Menu

Sektorist/e

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

  • Është përgjegjës për sistemimin, organizimin dhe mbushjen e vazhdueshme të hapësirave ekspozuese me mallra sipas standardeve të kompanisë
  • Përkujdeset për pastërtinë dhe mbajtjen e rregullit në dyqan
  • Është përgjegjës për monitorimin dhe raportimin e afatit të skadimit të produketeve
  • Përkujdeset që të jenë të vendosura të gjitha çmimet e artikujve në rafte
  • Siguron raportim të saktë dhe të menjëhershëm te mbikëqyrësi për çdo ankesë dhe kërkesë që pranohet nga konsumatorët
  • Është përgjegjës që shërbimin ndaj konsumatorëve ta ofrojë në standard të lartë
  • Është përgjegjës të asistojë në kryerjen e pagesave në arkë kur është e nevojshme

Aftësitë:

  • Aftësi të mira komunikimi
  • Aftësi organizative

Pozitat: Sektorist/e
Departamenti: Market

Apliko për këtë pozitë

Paraqitja e kësaj forme nuk përfshin asnjë angazhim për asnjë palë. SPAR KOSOVA është punëdhënës i mundësive të barabarta. Të gjitha informatat e marra janë të nevojshme për përpunimin e aplikacioneve.

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
X

Or